Werkgevers: vergrijzing grootste uitdaging

geplaatst op 25 september 2012

Werkgevers in de noordoostelijke regio van ons land zien het opvangen van vergrijzing als de grootste uitdaging van hun bedrijf in 2013. Dit blijkt uit een enquête onder deelnemers aan het het eerste werkgeverscongres van UWV op 24 september in Zwolle.


Deze uitkomst sluit goed aan bij een deel van het programma van de in totaal drie werkgeverscongressen die UWV traditioneel in het najaar organiseert. Tijdens eén van de goed bezochte workshops (hoe bereik je op termijn een ‘vitale’ organisatie) presenteerden UWV-medewerkers per regio cijfers over de beroepsbevolking. In enkele regio’s blijkt het aandeel oudere werknemers ruim boven dat van jongeren te liggen.

Een andere uitkomst van de enquête laat zien dat werkgevers in grote mate bereid zijn mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Liefst 55 procent gaf aan dit vooral te doen uit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen. Toch zijn veel bedrijven nog niet overgegaan tot het aannemen van iemand met een beperking. De belangrijkste reden is dat werkgevers denken dat de begeleiding veel tijd kost.

Uit reacties van werkgevers die de bijeenkomst in Zwolle bezochten bleek dat de workshops (hoe houd je je bedrijf vitaal, verplichtingen vanuit de Wet poortwachter – wanneer geeft UWV een loonsanctie-, veranderingen in wet- en regelgeving, ontslag van een zieke werknemer) goed aansloten bij de informatiebehoeften van werkgevers. Ook tijdens de pauzes konden de congresdeelnemers hun vragen kwijt bij UWV-inhoudsdeskundigen.

Behalve in Zwolle organiseert UWV dit najaar nog twee andere werkgeverscongressen: op woensdag 3 oktober in Veldhoven en op woensdag 7 november in Amsterdam. Ieder congres wordt geopend door een lid van de Raad van Bestuur. In Zwolle was het de beurt aan José Lazeroms.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten