Viermaandenverslag: Tijdelijk extra inzet personeel door toename WW-aanvragen

geplaatst op 03 juli 2012

In de eerste vier maanden van het jaar zijn de gevolgen van de ongunstige economische situatie zichtbaar. De dienstverlening van UWV is op peil gebleven, ondanks de toename van WW-aanvragen en versnelde digitalisering. Dat blijkt uit het Viermaandenverslag waarin UWV verantwoording aflegt over de doelstellingen en het behalen van die doelstellingen.

UWV ontving in de eerste vier maanden van 2012 zeventien procent meer WW-aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Om de dienstverlening op peil te houden, heeft UWV extra budget van het ministerie van SZW gekregen om tijdelijk meer personeel in te kunnen zetten. Per eind april waren 700 nieuwe medewerkers in opleiding: 400 voor het verwerken van uitkeringsaanvragen en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden. UWV zet daarbij zoveel mogelijk medewerkers in die door de bezuinigingen boventallig zijn.

Dienstverlening op peil

Het lukt tot dusverre om het niveau van de dienstverlening op peil te houden. Maar liefst 97 procent van de nieuwe WW-uitkeringen is binnen vier weken uitbetaald. De wettelijke beslistermijn voor een WIA-uitkering is in 2012 teruggebracht van tien naar acht weken. Desondanks is 87 procent van de WIA-beschikkingen op tijd afgegeven, zes procent meer dan in 2011.

Bemiddelen naar werk gaat door

In totaal 90.200 mensen, onder wie 83.800 met een WW-uitkering, hebben mede dankzij de inspanningen van UWV werk gevonden. Dat zijn er als gevolg van de economische crisis minder dan een jaar geleden, maar alles wijst erop dat UWV het streven om dit jaar 192.000 WW’ers aan werk te helpen realiseert. Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden wordt in principe alle arbeid als passend beschouwd. Met de minister is afgesproken dat UWV in 2012 tenminste 5.000 langdurig werklozen een passend werkaanbod doet; in de eerste vier maanden van het jaar is aan 2.532 langdurig werklozen een passend werkaanbod gedaan.

Handhaving

In de eerste vier maanden van 2012 heeft UWV 15.700 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld .Verder constateerde UWV 26.900 overtredingen van de inspanningsplicht (de plicht van klanten om zich voldoende in te spannen om werk te vinden). Eerste stap is dat mensen een waarschuwing ontvangen. Wanneer dan nog niet aan de plichten wordt voldaan, wordt een sanctie opgelegd.

Kijk voor meer informatie op onze speciale verantwoordingssite

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten