UWV Kennisverslag: professionaliseren van de dienstverlening

geplaatst op 19 juli 2012

Professionalisering van de dienstverlening is het centrale thema in de nieuwste uitgave van het nieuw vormgegeven UWV Kennisverslag (UKV). De economische situatie verslechtert en onze omgeving verandert en versobert in een rap tempo. Een publieke organisatie als UWV is genoodzaakt om zijn dienstverlening hier adequaat op aan te passen.


De komende jaren gaat UWV in versneld tempo over op e-dienstverlening aan werkloze werkzoekenden. Dit Kennisverslag geeft inzicht in de veranderingen in de dienstverlening waar UWV op dit moment volop aan werkt en laat tevens zien dat een verandering niet per definitie een versobering betekent.


Enkele belangrijke uitkomsten uit het UWV Kennisverslag:

  • Het aantal mensen met een WW-uitkering ligt eind april op ruim 292.000. We verwachten dat de WW-instroom in 2012 boven de 500.000 uitkomt. Dit is hoger dan de piek van 427.000 die we in 2009 zagen als gevolg van de crisis.

  • Het gebruik van het vangnet van de Ziektewet neemt toe. Dit komt o.a. doordat de groep werknemers met een tijdelijk contract die ziek zijn bij beëindiging van dat contract, de zogenoemde ‘einde dienstverbanders’ (EDV’ers), is gegroeid. Tevens blijkt dat ruim een derde van de EDV’ers een vast contract had voordat ze in de Ziektewet kwamen tegenover bijna tweederde die een tijdelijk contract had.

  • Kenniscentrum UWV ontwikkelt de Persoonsverkenner om de individuele afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen. Dit instrument wil UWV gebruiken ter ondersteuning van de nieuwe digitale dienstverlening aan klanten.

  • Literatuur- en gedragswetenschappelijk onderzoek laat zien dat de digitale dienstverlening van UWV nieuwe mogelijkheden biedt om werkzoekenden te prikkelen om zich maximaal in te spannen om snel werk te zoeken en te vinden.

  • Klantkenmerken en arbeidsmarktfactoren zijn de meest bepalende factoren bij de keuzes die arbeidsdeskundigen maken voor het doel van de re-integratie. Persoonskenmerken van de arbeidsdeskundige doen hierbij minder ter zake.

Kennis bij UWV

UWV beschikt over een enorme hoeveelheid kennis, zowel in de hoofden van de medewerkers als in (digitale) gegevensbestanden. Deze kennis zetten we in om arbeidsparticipatie te verhogen en, waar mogelijk, uitkeringslasten te beperken. UWV ziet het als zijn taak om deze kennis te ontsluiten.


Het UWV Kennisverslag (UKV) is een van de media waarin recente resultaten naar buiten worden gebracht. Hiermee willen we de dienstverlening van onze eigen organisatie verbeteren én onze kennis delen met de buitenwereld.

Meer informatie:

UWV Kennisverslag 2012 II  (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten