Samenwerking UWV en uitzendbranche voorbeeld voor andere landen

geplaatst op 29 oktober 2012

UWV gaat intensief samenwerken met uitzendkoepel ABU om nog meer werkzoekenden aan het werk te helpen. Met bestaande en nieuwe vormen van samenwerking willen beide partijen meer werklozen - met name ook ouderen en mensen in de Wajong - begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Op maandag 29 oktober ondertekenen UWV en ABU een overeenkomst in aanwezigheid van een hoge Europese ambtenaar die deze dag op bezoek is om te ervaren wat de succesvolle publiek-private samenwerking op de Nederlandse arbeidsmarkt inhoudt.


Van alle baanvinders uit de WW vindt ruim een derde weer werk met hulp van een uitzendbureau. De divisie WERKbedrijf van UWV maakt succesvol gebruik van de dienstverlening van uitzendondernemingen. Werk.nl is een belangrijk platform voor de uitwisseling van vacatures en cv’s tussen de uitzendbranche en UWV. 70% van de gemelde vacatures komt uit de uitzendbranche. Speeddate banenmarkten leveren talrijke geslaagde matches op tussen werkzoekenden en banen van het uitzendbureau. Deze succesvolle samenwerking willen UWV en ABU nog meer kracht bijzetten. Om nog meer mensen - ook ouderen, Wajongers en mensen die al langer dan drie maanden werk zoeken - naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Europees bezoek

Om deze publiek-private samenwerking in alle breedte te ervaren, brengt mevrouw Wallis Goelen van de Europese Commissie (directeur Arbeid en Arbeidsmobiliteit) op maandag 29 oktober een bezoek aan Nederland. De ABU en UWV bieden Goelen een dagprogramma dat is gevuld met presentaties over het beleid, gesprekken met praktijkmensen en concrete projecten in de publiek-private arbeidsvoorziening. Zo zal de delegatie in Nieuwegein het project ‘Baanbrekend’ (een samenwerking van Randstad en de gemeente Nieuwegein) en aansluitend een speeddate banenmarkt bezoeken, waar werkzoekenden en intercedenten van uitzendbureaus kennismaken met het oog op een mogelijke baan.

Nederland voorbeeldland

Werk en werkgelegenheid staan hoog op de Europese agenda. Zeker nu in veel landen (jeugd)werkloosheid groot is. In het beleidsprogramma Pares (Partnership between Employment Services) van de Europese Commissie staat samenwerking op de arbeidsmarkt tussen publieke en private partijen centraal. In een aantal Europese landen is de arbeidsvoorziening nog voornamelijk een publieke zaak. Nederland neemt met zijn publiek-private beleid en projecten een voorloperspositie in. Om die reden komt Wallis Goelen naar Nederland om van de ABU, UWV en vooral ook mensen van de praktijk te horen wat hier gebeurt. Nederland kan hierin een voorbeeld zijn voor andere Europese landen.

Samenwerkingsovereenkomst UWV en ABU

Ter afsluiting van het Europese bezoek ondertekenen UWV en de ABU een samenwerkingsovereenkomst. De partijen spreken af gezamenlijk activiteiten te verrichten die erop gericht zijn om meer werkzoekenden te begeleiden naar werk, om de bestaande samenwerking tussen de divisie WERKbedrijf van UWV en de leden van de ABU te ondersteunen en nieuwe vormen van samenwerking te bevorderen. Ook gaan ABU en UWV de instroom in (leerwerk)banen bevorderen voor specifieke werkzoekenden, zoals Wajongers, ouderen (55+) en werkzoekenden die meer dan drie maanden werkloos zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten