Raamovereenkomsten re-integratietrajecten 2012 niet gegund

geplaatst op 14 maart 2012

Naar aanleiding van een groot aantal bezwaren van marktpartijen en de kritische kanttekeningen van de brancheorganisatie Boaborea, gaat UWV de aanbesteding voor re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheids- en ziektewetuitkering en voor mensen in de Wajong opnieuw uitvoeren. UWV is tot deze beslissing gekomen na een afweging van de verschillende alternatieven.

De bestaande Wajongcontracten worden met een jaar verlengd. Om de andere trajecten in de tussentijd doorgang te laten vinden is een tijdelijke oplossing gevonden via de zogeheten individuele re-integratieovereenkomsten.

De huidige aanbestedingsprocedure wordt zonder gunning beëindigd conform de ruimte die de wetgeving daartoe biedt. Een brief hierover is vandaag aan de betrokken organisaties verstuurd. UWV gaat in gesprek met de  brancheorganisaties en onderzoekt de mogelijkheden om deze opdrachten opnieuw in de markt te zetten.

Bijlagen:

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten