Nuancering berichtgeving Volkskrant

geplaatst op 25 september 2012

In de Volkskrant van dinsdag 25 september wordt in een artikel over het wetsvoorstel modernisering Ziektewet geschreven dat UWV waarschuwt voor ‘grote problemen’, omdat de kans op re-integratie van mensen in het vangnet Ziektewet kleiner is dan bij werknemers met een vaste werkgever. UWV heeft echter geen waarschuwing afgegeven.


Het mag als een feit worden gezien dat de kans op re-integratie groter is wanneer een werknemer in dienst is bij een werkgever. Er zijn echter wel degelijk kansen voor re-integratie van zieke vangnetters. Zo blijkt uit dossieronderzoek dat de medische problemen van deze groep niet groter zijn dan van zieke werknemers met een vaste werkgever. UWV spant zich nadrukkelijk in om, in samenwerking met bijvoorbeeld uitzendorganisaties, de kansen op re-integratie van zieke flexwerkers en werklozen te vergroten.

Het kabinet beoogt met het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet om het ziekteverzuim nog verder terug te dringen. Het wetsvoorstel en de verhoogde re-integratie-inspanningen van UWV delen eenzelfde filosofie: participatie staat voorop. UWV ziet dit wetsvoorstel dan ook als een ondersteuning van het reeds ingezette beleid.

Over de huidige Ziektewet

De Ziektewet vormt een zogeheten vangnet voor mensen die ziek worden en die geen werkgever (meer) hebben, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, werknemers die ziek worden voor het einde van hun (tijdelijke) dienstverband en zieke werklozen. In de eerste vier maanden van 2012 is 91,3 procent van de vangnetters binnen 104 weken hersteld.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten