Nieuw consortium voor kennisdeling over arbeid, onderwijs en zorg

geplaatst op 24 december 2012

UWV richt samen met stichting MEE Nederland, Cinop/ Handicap & Studie, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Vilans, Cedris, AWVN en Blik op Werk het kennisconsortium CrossOver op. Daarvoor tekenden ze vrijdag 14 december op het stadhuis in Nieuwegein een intentieverklaring.

Kennisconsortium CrossOver

Het Kennisconsortium CrossOver is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse (overkoepelende) organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg. Het consortium richt zich op verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking door kennisdeling en kennisdistributie. Afstemming van initiatieven, realiseren van samenhang en gezamenlijke investering in kennis en innovatie, zijn de belangrijkste activiteiten.

Samenhang tussen domeinen arbeid, zorg en onderwijs

Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver houdt op te bestaan per 31-12-2012. CrossOver heeft zich het laatste jaar ingezet om samenhang en afstemming tussen de belangrijke landelijke spelers te realiseren. Dit resulteerde in de intentie om met elkaar een kennisconsortium op te richten. Voorzitter van het bestuur Hans Kamps: ‘Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver heeft zich jarenlang ingezet voor een verbetering van de maatschappelijke participatie van jongeren met een beperking en werk. Belangrijk speerpunt daarbij was de samenhang tussen de domeinen arbeid, zorg en onderwijs. Dit nieuwe consortium is de verpersoonlijking van de kernwaarden van CrossOver.’ Ook vanwege de naamsbekendheid van CrossOver bij diverse professionals overwegen de consortium partners deze naam te laten voortbestaan.

De erfenis van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver

Het bestuur van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver juicht het ontstaan van het consortium toe en draagt ook haar erfenis over. Deze bestaat uit diverse relevante rapporten, websites en social media kanalen om samenhang te vergroten en zo  jongeren met een beperking betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De leden van het consortium kregen deze erfenis van Hans  Kamps in een schatkist. Hans Kamps: ‘De leden krijgen op deze manier een bijzondere schat aan informatie mee. Bij hen is de erfenis van ons Kennis- en Innovatiecentrum in goede handen!’.

Voor de leden is het consortium een zeer waardevolle toevoeging van hun werkgebied: ‘Wij zijn er zeer bij gebaat dat de kennis van CrossOver behouden blijft’, aldus Will Seignette van het SBB. Ook voor het UWV is het consortium erg waardevol. Elmer van den Berghaage (directeur innovatie en professionalisering): ‘Het gedachtegoed en de kennis van CrossOver sluiten heel goed aan bij de activiteiten van het UWV’.

Vanaf vandaag starten de voorbereidingen voor het consortium. Naar verwachting zal Kennisconsortium CrossOver vanaf mei operationeel zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten