Multiservicecontract nieuwe leveranciers Facilitair Bedrijf getekend

geplaatst op 12 december 2012

Facilitair Bedrijf heeft met Facilicom Services Group en Eurest Services BV in Amsterdam op dinsdag 11 december een multiservicecontract getekend. Dit betekent dat er nu meerdere diensten bij 1 leverancier zijn belegd. Het gaat om vier diensten, te weten: schoonmaak, restauratieve diensten, groenvoorziening en afvoeren afval. De contracten gaan in op 1 januari aanstaande en hebben een looptijd tot en met 31 december 2015.

Alle genoemde facilitaire diensten zijn dus ook samengevoegd in één aanbestedingsprocedure. Facilicom gaat de genoemde diensten in het noorden van Nederland uitvoeren en Eurest in het zuiden.

Andere insteek aanbesteden

UWV heeft bij deze aanbesteding voor een hele andere insteek gekozen. Zo was de prijs slechts een zeer beperkt gunningscriterium en werd er voornamelijk op waarden gegund, zoals maatschappelijk ondernemen. Waar het Facilitair Bedrijf vroeger voorschreef aan de leverancier hoe de dienstverlening eruit moest zien, is dit nu vooral overgelaten aan de leverancier. Deze heeft zijn expertise aangewend en heeft aangegeven hoe hij ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is. De leveranciers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en dus expert op dat gebied. Een voorbeeld hiervan is dat het Facilitair Bedrijf niet voorschrijft hoe vaak er ergens moet worden schoongemaakt, maar dat het pand aan de vastgestelde schoonmaaknormen moet voldoen.

Maatschappelijk ondernemen

Zoals aangegeven maakte maatschappelijk ondernemen een belangrijk onderdeel uit van deze aanbesteding. UWV vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel een plaats krijgen in de maatschappij en bij de opdrachtnemers van UWV. Deze mensen moeten ook zichtbaar op de UWV-locaties zijn. Zo is het niet alleen voor UWV transparant, maar heeft het ook een positief effect op de eigen medewerkers, die het sociale gezicht van UWV opmerken. Een ander aspect van maatschappelijk ondernemen is de code Verantwoord Marktgedrag uit 2011 waaraan de schoonmaakbranche moet voldoen om voor UWV diensten te mogen verlenen.

Ondertekening contract

Vlnr: Hans Gennissen (Facilicom), Frans Slingerland en Jan Jacob van Donselaar (Eurest)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten