Minder ziekteverzuim, maar arbeidsongeschikten komen moeilijk aan werk

geplaatst op 21 augustus 2012

Uit de SCP-publicatie ‘Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen’, die op 21 augustus is verschenen, blijkt dat er minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn, maar dat arbeidsongeschikten ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk komen.


Een andere conclusie uit de publicatie, is dat het ziekteverzuim daalde van 7,0 procent in 1990 naar 4,2 procent in 2010. Het verzuim van vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een vast contract is relatief hoog. 55-Plussers verzuimen minder vaak, maar wel langer dan jongeren. UWV (kenniscentrum SBK) werkte mee aan de inhoud van dit rapport, evenals CBS en TNO.

Arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. De Nederlandse uitgaven aan arbeidsongeschiktheid behoren nog steeds tot de hoogste in Europa (2 procent van het BBP).

Re-integratie

Ondanks activerender arbeidsmarktbeleid blijkt het moeilijk meer mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk te krijgen. De arbeidsdeelname van gedeeltelijk arbeidsongeschikten nam in de periode 2002-2010 iets af van 60 procent naar 57 procent. Dit komt ondermeer doordat de gemiddelde leeftijd steeg en ouderen minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.


Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en geen werkgever (meer) hebben, komen moeilijk weer aan het werk. Begin 2010 bestond deze groep, die geen recht op een WIA-uitkering hebben, uit 100.000 personen. Toen ze voor de WIA werden gekeurd, had ruim de helft van deze arbeidsbeperkten al geen werkgever meer. Dit blijkt de re-integratie meer te belemmeren dan een lage opleiding, beperkte werkervaring of psycho-sociale problematiek. 

Gezondheidsbeleving

Werklozen die hun gezondheid als slecht of zeer slecht beleven, gaan veel minder vaak weer aan het werk dan mensen die zich goed gezond voelen. De beleving van de gezondheid blijkt ook voor mensen met beperkingen - de mensen met de echt zware beperkingen niet meegerekend - vaak meer van belang voor succesvolle re-integratie dan de aandoening zelf.

Meer informatie

Lees het volledige persbericht van de SCP-publicatie:

‘Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen’ (pdf, 111 kB)


Lees het volledige rapport op de website van SCP:

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Belemmerd_aan_het_werk 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten