Over UWV (Home)

UWV op Twitter

De magazines van UWV

  • UWVMagazine
  • UWVPerspectief nummer 2 2016
  • NLWerkt zomer 2016
  • Werkblad

UWVMagazine

UWVMagazine online gaat in september over wie er bij payrollconstructies in arbeidsconflictsituaties verantwoordelijk is voor de werknemer en schenkt UWV aandacht aan het basisinkomen. In het blad UWVMagazine onder andere aandacht voor de flinke kloof van sociale ongelijkheid in Europa. De Europese Unie doet er alles aan om kinderen uit achterstandsgezinnen een kans te geven op de arbeidsmarkt van morgen.

Meer over UWVMagazine

UWV Perspectief

Op de website UWV Perspectief publiceren we continu artikelen voor mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In de laatste papieren uitgave van UWV Perspectief (juni 2016) leest u o.a. een artikel over muziek als medicijn, omgaan met depressieve gevoelens en omgaan met chronische pijn.

Meer over UWV Perspectief

NLWerkt

In dit nummer aandacht voor inclusieve bedrijfsanalyses, de harmonisering van de Participatiewet en wat te doen wanneer werknemers psychische klachten hebben. Daarnaast wordt in een case een voorbeeld gegeven van de samenwerking tussen vervoersbedrijf QBuzz en het Werkgeversservicepunt Utrecht. Ook in dit nummer aandacht voor de Lasklas in Kampen en VisionsConnected, een bedrijf dat vijf Wajongers heeft aangenomen.

Meer over NLWerkt

Werkblad Magazine

In de laatste editie van Werkblad Magazine artikelen over de inzet van Twitter, deelnemers die elkaar helpen via het netwerk Walk & Talk en grensoverschrijdend werk zoeken.

Meer over Werkblad Magazine