Over UWV (Home)

UWV op Twitter

De magazines van UWV

  • UWVMagazine
  • UWVPerspectief nummer 2 2016
  • NLWerkt zomer 2016
  • Werkblad

UWVMagazine

UWVMagazine online gaat in april over de verkorting van de WW-duur en het belang van snelle integratie van vluchtelingen via (vrijwilligers)werk. In het blad UWVMagazine een interview met Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf. Ook een artikel over Villa Voorschot, een opvanghuis dat vooral tot stand is gekomen dankzij ouders van jongeren met een beperking.

Meer over UWVMagazine

UWV Perspectief

Op de website UWV Perspectief publiceren we continu artikelen voor mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In de laatste papieren uitgave van UWV Perspectief (juni 2016) leest u o.a. een artikel over muziek als medicijn, omgaan met depressieve gevoelens en omgaan met chronische pijn.

Meer over UWV Perspectief

NLWerkt

In dit nummer aandacht voor inclusieve bedrijfsanalyses, de harmonisering van de Participatiewet en wat te doen wanneer werknemers psychische klachten hebben. Daarnaast wordt in een case een voorbeeld gegeven van de samenwerking tussen vervoersbedrijf QBuzz en het Werkgeversservicepunt Utrecht. Ook in dit nummer aandacht voor de Lasklas in Kampen en VisionsConnected, een bedrijf dat vijf Wajongers heeft aangenomen.

Meer over NLWerkt

Werkblad Magazine

In de laatste editie van Werkblad Magazine artikelen over de inzet van Twitter, deelnemers die elkaar helpen via het netwerk Walk & Talk en grensoverschrijdend werk zoeken.

Meer over Werkblad Magazine