Over UWV (Home)

Komende evenementen

UWV op Twitter

De magazines van UWV

  • UWVMagazine
  • UWV Perspectief
  • NLWerkt
  • Werkblad

UWVMagazine

UWVMagazine online gaat in oktober over de toekomst van ICT bij UWV en over kwetsbare jongeren die sinds de Participatiewet buiten de boot dreigen te vallen. In het blad UWVMagazine evalueren we met onder andere Raad van Bestuurslid Fred Paling 2 jaar Participatiewet. Daarnaast aandacht voor de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, en een interview met 50-plus verdediger John de Wolf.

Meer over UWVMagazine

UWV Perspectief

Op de website UWV Perspectief publiceren we continu artikelen voor mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In de laatste papieren uitgave van UWV Perspectief (oktober 2016) leest u o.a. over depressie in de familie, werkgevers over de filosofie van hun sociale aannamebeleid en verslagen van herbeoordelingsgesprekken bij de verzekeringsarts.

Meer over UWV Perspectief

NLWerkt

In dit nummer aandacht voor digitale dienstverlening via het werkgeversportaal, wijzigingen in de WGA, en ziekmeldingen. Daarnaast wordt er in een 2 cases aandacht besteed aan een succesvol opleidingstraject voor werkloze IT’ers en een initiatief waarbij werkloze bouwkundigen weer aan de slag kunnen. Een andere case gaat over duurzame inzetbaarheid bij de overheid. Ook in dit nummer een interview met ex-SER-lid Aukje Nauta over onderwijs en de arbeidsmarkt en verdedigt John de Wolf als ambassadeur ouderenbeleid de groep werkloze 50-plussers.

Meer over NLWerkt

Werkblad Magazine

In de laatste editie van Werkblad Magazine artikelen over de inzet van Twitter, deelnemers die elkaar helpen via het netwerk Walk & Talk en grensoverschrijdend werk zoeken.

Meer over Werkblad Magazine