Ziek melden bij UWV

Meld uw zieke werknemer altijd ziek bij UWV. Doe dit bij voorkeur digitaal via Digipoort of de Verzuimmelder.
Het is belangrijk dat u de ziekteaangifte precies op tijd doet, omdat u anders een boete riskeert van maximaal € 455. U moet uw ziekteaangifte ook niet te vroeg doen, omdat we deze dan niet in behandeling kunnen nemen. Op welk moment u uw werknemer ziek moet melden, hangt af van de situatie.

Niet (meer) in dienst

Stopt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan kan hij een Ziektewet-uitkering krijgen. Doe de ziekmelding van uw werknemer precies op de laatste werkdag van zijn dienstverband.

In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering

Ook werknemers die bij u in dienst zijn, hebben soms recht op een Ziektewet-uitkering. Zorg dan wel dat u uw werknemer op het juiste moment ziek meldt bij UWV:

Ziek melden uiterlijk op vierde ziektedag

U doet de ziekmelding van uw werknemer uiterlijk de vierde ziektedag in de volgende situaties:

 • Uw zwangere werknemer wordt ziek in de 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum tot de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof (dit is de flexibiliseringsperiode).

 • Uw zwangere werknemer is ziek als gevolg van de zwangerschap, maar nog niet ziek gemeld. Dit mag namelijk binnen 6 weken.
  Let op: vanaf 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum (begin flexibiliseringsperiode), moet u haar binnen 4 dagen ziek melden bij UWV.

 • Uw werknemer is ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling ná afloop van haar zwangerschapsverlof.

 • Uw werknemer heeft een fictief dienstverband en wordt ziek.

Ziek melden binnen 6 weken na begin ziekteverzuim

Meld uw werknemer binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden in volgende situaties:

 • Zij is ziek als gevolg van haar zwangerschap en haar zwangerschapsverlof is nog niet begonnen.
  Let op: vanaf 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum (begin flexibiliseringsperiode), moet u haar binnen 4 dagen ziek melden.

 • Uw werknemer valt onder de no-riskpolis.

 • Uw werknemer is ziek door orgaandonatie.

Let op: had u uw zieke werknemer nog niet ziek gemeld binnen de termijn van 6 weken? En is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld.

Ziek melden uiterlijk binnen 4 dagen na 13 weken ziekte

Oudere, voormalig werkloze werknemers die onder de Compensatieregeling vallen, meldt u ziek binnen uiterlijk 4 dagen nadat uw werknemer 13 weken ziek is.

Gaat uw werknemer met een Ziektewet-uitkering uit dienst?

Dan geeft u de einddatum van zijn dienstverband door aan UWV via het wijzigingsformulier of bij de aanvraag van de Ziektewet-uitkering. Vanaf de datum dat hij uit dienst gaat krijgt uw (ex-)werknemer de uitkering rechtstreeks.