Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Fictief dienstverband en ziek

Met sommige werknemers heeft u geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst gesloten. Bij ziekte krijgen deze werknemers mogelijk een Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor:

  • thuiswerkers; 

  • leerlingen:

  • stagiairs;

  • aannemers van werk (maar niet in een eigen bedrijf werkzaam);

  • freelancers;

  • provisiewerkers.

Inloggen: Werkgeversportaal