Ontslag in proeftijd, bij afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst, op staande voet

Voor een ontslag moet u de procedure volgen van UWV of de kantonrechter. Maar soms niet. Bijvoorbeeld als u en uw werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Andere situaties waarbij u geen toestemming nodig heeft van UWV of de kantonrechter:

Ontslag tijdens de proeftijd

U of uw werknemer kan tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren. U kunt dat ook doen als de werknemer ziek is. De proeftijd van maximaal 2 maanden moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao.

Ontslag bij afloop van tijdelijke arbeidsovereenkomst

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duidelijk aangegeven einddatum? Het is dan goed om hem tijdig te informeren dat de overeenkomst niet wordt verlengd. In de cao of de arbeidsovereenkomst leest u hoe u dit doet. Informeert u uw werknemer niet en komt hij na de einddatum toch werken? Dan is dat een stilzwijgende verlenging. De eerdere overeenkomst geldt dan nog een keer voor dezelfde duur.

Een arbeidsovereenkomst verloopt vanzelf als uw werknemer overlijdt of als een ontbindende voorwaarde van kracht wordt. Bijvoorbeeld als uw werknemer gaat werken als vervanger van een zieke collega. De arbeidsovereenkomst eindigt als de zieke collega is hersteld.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet kunt u de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U kunt een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er een dringende reden is. Diefstal bijvoorbeeld, of fraude of dronkenschap tijdens het werk. Op het moment dat u het ontslag meedeelt, moet u de reden erbij vertellen. Uw werknemer heeft waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering. Hij kan het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.