Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming bedraagt € 252. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of handicap heeft.

Wie krijgt de tegemoetkoming?

Wij betalen de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan klanten die op 1 juli van dat jaar:

  • recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong-* of WAZ-uitkering);
  • 35% of meer arbeidsongeschikt zijn;
  • verzekerd zijn voor de AWBZ.

Hoe betalen wij de uitkering?

Degene die recht heeft op de tegemoetkoming krijgt deze elk jaar automatisch op zijn rekening. Hij hoeft hier niets voor te doen. Krijgt hij zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering via zijn werkgever of een instantie? Dan ontvangt hij ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV op deze manier.

Waarom betaalt UWV de tegemoetkoming niet altijd rechtstreeks uit?

Wij hebben onderzocht of het mogelijk is de tegemoetkoming rechtstreeks aan uw werknemer(s) te betalen. Helaas is dat niet mogelijk. Wij kunnen de tegemoetkoming niet storten op een andere rekening dan de rekening waarop wij de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering storten. Daarom vragen wij u, de werkgever, ook deze tegemoetkoming door te storten naar de klant.

Ben ik verplicht om de tegemoetkoming door te betalen?

U bent niet verplicht om de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten door te betalen. Wilt u de  tegemoetkoming niet doorbetalen, dan kunt u dit uiterlijk 1 augustus aan ons melden. Wij zullen dan vanaf 1 september blijvend alle betalingen aan uw werknemer gaan uitvoeren. Zowel de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering(en) als de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit kan nadelig zijn voor u en uw werknemer. U zult bijvoorbeeld een aanvulling op de uitkering voortaan apart moeten berekenen. En uw werknemer moet mogelijk vanwege de gescheiden betaling meer belasting betalen.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

U ontvangt de bedragen voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september. U krijgt de tegemoetkoming tegelijk met de maandelijkse betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een paar dagen voordat u het bedrag ontvangt, krijgt u een brief met een bijlage. Hierop staat een overzicht van de werknemers die recht hebben op de tegemoetkoming.

Wat moet u doen als een werknemer ontbreekt op de specificatie?

Heeft uw werknemer geen Tegemoetkoming arbeidsongeschikten gekregen, terwijl hij daar mogelijk wel recht op heeft? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 - 92 95 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Wij zoeken dit voor u uit. Houd het burgerservicenummer van uw werknemer bij de hand. Wij nemen dan contact op met uw werknemer over zijn recht op de tegemoetkoming.

Wanneer moet ik de tegemoetkoming betalen aan mijn werknemers?

U kunt het bedrag van de tegemoetkoming direct na ontvangst overmaken naar de rekening van uw werknemer. U beslist zelf wanneer u de betaling uitvoert, maar wij stellen het op prijs als u het zo snel mogelijk doet. Het hoeft niet tegelijk met de uitkering of het loon te worden uitbetaald.

Moet ik de tegemoetkoming vermelden op de loonstrook en jaaropgave?

U hoeft de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet te vermelden op de loonstrook of de jaaropgave van uw werknemer. De tegemoetkoming valt namelijk onder de eindheffing en hoort niet tot het individuele fiscale loon of het verzamelinkomen van de uitkeringsgerechtigde. Daarom hoeft de uitkeringsgerechtigde werknemer er geen loonbelasting of inkomstenbelasting over te betalen.

""