Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA

Als uw zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak WIA te evalueren. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u eventueel het plan van aanpak bijstellen.

Direct doen

Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA