Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer. Algemeen deel

Aanvraagformulier voor een deskundigenoordeel van UWV over:

  • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
  • de re-integratie-inspanningen van de werknemer;
  • passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • uw burgerservicenummer;
  • adresgegevens van uw werkgever;
  • uw rekeningnummer.

Direct doen

Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer