Aanvragen eigen risico dragen voor de Ziektewet

Wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Meld u dan aan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober.

Bent u een startende werkgever?

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt. Stuur bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW en de schriftelijke vastlegging van de afspraken rond verzuimbegeleiding mee.