Regel adoptieverlof voor uw werknemer

Vraag uw werknemer wanneer hij met verlof wil gaan. Dit kan tussen de 2 weken vóór en 16 weken ná het moment dat uw werknemer het kind in zijn gezin opneemt. Vraag uw werknemer om een bewijsstuk waaruit deze datum blijkt.

U vraagt de uitkering maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aan.