Adoptie-uitkering (WAZO)

Uw werknemer heeft recht op maximaal 4 weken adoptieverlof. Tijdens het verlof kan hij een adoptie-uitkering (WAZO) krijgen. U ontvangt van ons de uitkering en u betaalt tijdens het verlof gewoon het loon door.

Hoogte adoptie-uitkering

De adoptie-uitkering (WAZO) is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het SV-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin zijn verlof begon. We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop de adoptie-uitkering begint. Deze periode noemen we de referteperiode.

Berekening dagloon

Om het dagloon te berekenen delen wij het SV-loon van de referteperiode door 261. Dit is het gemiddelde aantal dagloondagen in 1 jaar. De uitkomst is het dagloon. Er geldt wel een maximumdagloon voor de adoptie-uitkering, namelijk € 198,28.

Heeft uw werknemer korter dan 1 jaar bij u gewerkt? Dan berekenen we het dagloon op een andere manier:

  • Is uw werknemer na het begin van de referteperiode in dienst gekomen? De loondagen zijn dan de dagen vanaf het begin van het dienstverband tot en met de laatste dag van de referteperiode. Wij delen het SV-loon door dit aantal loondagen. De uitkomst is het dagloon.
  • Is uw werknemer na het einde van de referteperiode in dienst gekomen? De loondagen zijn dan de dagen van het begin van het dienstverband tot de eerste dag van de adoptie-uitkering. Wij delen het SV-loon door dit aantal loondagen. De uitkomst is het dagloon.

Was het loon van uw werknemer in de referentieperiode lager door ziekte of verlof? Dan kijkt UWV naar de daaraan voorafgaande loonperiode van 4 weken of 1 maand waarin de werknemer niet ziek was of verlof had.