Adoptie en ziek

Als uw werknemer een kind adopteert en ziek wordt, zijn er verschillende situaties:

  • Wordt uw werknemer ziek vóór de ingangsdatum van het adoptieverlof? Dan betaalt u zijn loon door of uw werknemer krijgt een Ziektewet-uitkering.

  • Wordt uw werknemer ziek tijdens het adoptieverlof, dan is het niet mogelijk om het verlof tussentijds stop te zetten. Het verlof loopt door en kan niet later alsnog worden opgenomen. Ook de adoptie-uitkering loopt deze periode gewoon door.

  • Is uw werknemer ziek geworden tijdens het adoptieverlof en na afloop van het verlof nog steeds ziek? Dan betaalt u het loon door. Afhankelijk van de situatie kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen.