Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg)

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg)

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming is € 342 netto. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Wie krijgt de tegemoetkoming?

Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u de jaarlijkse tegemoetkoming van UWV als u op 1 juli:

  • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
  • 35% of meer arbeidsongeschikt bent;
  • verzekerd bent voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd.

Hoe ontvangt u de tegemoetkoming?

Komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming? Dan hoeft u niets te doen. UWV betaalt de tegemoetkoming tegelijk met de betaling van uw uitkering in september. Meestal krijgt u de tegemoetkoming via UWV. Maar soms via uw werkgever. Dat hangt van uw situatie af.

Hoe betaalt UWV de tegemoetkoming?

Inloggen: