Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Hoe zit het met vrijwilligerswerk?

Hoe zit het met vrijwilligerswerk?

Als u vrijwilligerswerk gaat doen, moet u met een aantal dingen rekening houden. De belangrijkste zaken hebben wij hier voor u op een rijtje gezet. Twijfelt u ergens over? Neem dan contact op met uw adviseur werk of arbeidsdeskundige. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?

Vrijwilligerswerk is werk:

 • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
 • dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis);
 • dat u of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom voor de zekerheid altijd aan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk of u inderdaad vrijwilligerswerk doet.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

Ontvangt u een hogere vergoeding? En kunt u niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is? Dan verlagen wij uw uitkering wel. Wij trekken dan het bedrag boven de maximale vergoeding, af van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt.

Moet ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd? Dan moet u het altijd aan ons doorgeven als u vrijwilligerswerk doet.

Heeft u alleen een WAO-, WAZ- of IVA-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u geen sollicitatieplicht. U bent dan ook niet altijd verplicht om aan UWV te melden dat u vrijwilligerswerk doet. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u het toch te doen.

In de volgende gevallen bent u altijd verplicht om vrijwilligerswerk te melden:

 • U krijgt meer betaald dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar.
 • U doet vrijwilligerswerk dat u voorheen niet had kunnen doen. Het is dus een aanwijzing dat u meer werk aankunt.

U moet vrijwilligerswerk altijd binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn aan ons hebben gemeld.

Wat gebeurt er als ik mijn vrijwilligerswerk niet doorgeef?

Bent u verplicht om vrijwilligerswerk door te geven? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe meld ik vrijwilligerswerk?

 • Heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw adviseur werk. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.
 • Heeft u een WIA-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.
 • Heeft u een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven via UWV Telefoon Werknemers.
 • Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd na 1 januari 2010? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.
 • Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk melden met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.

Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is niet de bedoeling dat u ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Wél kunt u met vrijwilligerswerk uw kansen op betaald werk vergroten. U krijgt als vrijwilliger namelijk meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Doet u dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen?

Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een gewone baan vergroot, kunt u soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Dit kan als:

 • u gemiddeld ten minste 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
 • het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden;
 • u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
 • u niet in een re-integratietraject zit;
 • u door het vrijwilligerswerk waarschijnlijk een betaalde baan kunt krijgen. 

Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Die neemt de ontheffing dan op in uw werkplan of participatieplan. Na een halfjaar kijken wij of u nog eens 6 maanden niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft.

Inloggen: