Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet belemmeren. En let op: niet alle werk is vrijwilligerswerk. UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd aan ons door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?

Vrijwilligerswerk is werk:

  • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten; en
  • dat u doet voor een maatschappelijke organisatie. Organisaties die voor hun activiteiten voor een groot deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers; en
  • dat u of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom altijd vooraf aan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk of het werk dat u wilt gaan doen vrijwilligerswerk is.

Inloggen: