Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Bezwaar maken

Bezwaar maken

Heeft u een brief met een beslissing gekregen van UWV? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur ons een bezwaarschrift. U leest er meer over op Een bezwaarschrift indienen. Ook vindt u meer informatie in de brochure Daar ben ik het niet mee eens.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken als dat ook in de brief van UWV staat.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u niet op tijd wordt teruggebeld of als uw uitkering onregelmatig wordt betaald. Meer informatie vindt u in de brochure Ik heb een klacht, of op Bij wie kunt u terecht met uw klacht of probleem?

Kan ik eerst bellen?

Als u het niet eens bent met een beslissing kunt u ons eerst bellen. Kijk voor telefoonnummers op Telefonisch contact. U kunt geen bezwaar indienen bij de medewerker van UWV Telefoon. Hij kan u wel helpen bij het vinden van een antwoord op uw vraag.

Ik wil het anders oplossen

Bij UWV kunt u ook kiezen voor mediation. Met mediation lost u samen met de andere partij het probleem op. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, begeleidt de partijen hierbij. Voor meer informatie kijkt u op Mediation.

Denkt u dat mediation een goede oplossing is voor uw klacht of bezwaar? Geef dat aan in uw bezwaarschrift. Wij bekijken of uw bezwaar met mediation opgelost kan worden. Mediation bij UWV is gratis.

Binnen welke termijn maak ik bezwaar?

Lees de brief waarin de beslissing staat. Daarin staat hoe snel u een bezwaarschrift in moet dienen. Meestal is dit binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Bent u het niet eens met een beslissing van de Ziektewet? Dan moet u binnen 2 weken een bezwaarschrift opsturen.

Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Ook wordt u gebeld door een medewerker van de afdeling Bezwaar en Beroep.

Ik wil dat iemand anders bezwaar voor mij maakt

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u uitvoert? Bijvoorbeeld omdat u dit zelf niet kunt of wilt? Stuur dan een machtiging met uw bezwaarschrift mee. In deze machtiging schrijft u wie het bezwaar voor u indient. Die persoon moet ook het bezwaarschrift ondertekenen.

Maakt u digitaal bezwaar? Dat kunt u alleen zelf doen. Uw gemachtigde kan dit niet voor u doen.

U hoeft geen machtiging mee te sturen als de persoon een advocaat is. Ook als het een professionele rechtshulpverlener is heeft u geen machtiging nodig. Bijvoorbeeld als het iemand van een rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond is.

Inloggen: