Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Jaka będzie wysokość mojego świadczenia WIA?

Jaka będzie wysokość mojego świadczenia WIA?

Pracuje Pan(i) w Holandii i tutaj jest Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona)? A w przeszłości pracował(a) Pan(i) w kraju będącym stroną umowy i był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) z tytułu niezdolności do pracy? Wysokość Pana (Pani) świadczenia WIA (świadczenie z tytułu ustawy o zatrudnieniu i dochodach w zależności od stopnia zdolności do pracy) uzależniona jest od tego:

  • jak długo był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) w Holandii zanim stał(a) się Pan(i) niezdolny (niezdolna) do pracy;
  • jak długo był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) w kraju będącym stroną umowy zanim stał(a) się Pan(i) niezdolny (niezdolna) do pracy;
  • w jakim wymiarze może Pan(i) nadal pracować;
  • ile wynosiło Pana (Pani) wynagrodzenie przed chorobą;
  • jaki system zabezpieczenia społecznego obowiązuje w tym kraju będącym stroną umowy: System A czy System B.

System A i System B

W Europie funkcjonują tzw. Systemy A i Systemy B. Rodzaj systemu określa, w jaki sposób dany kraj oblicza wysokość świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

W Holandii obowiązuje System B. Oznacza to, że w Holandii istnieją 2 sposoby obliczania wysokości świadczenia WIA: za pomocą kalkulacji antykumulacyjnej oraz poprzez wyliczenie proporcjonalne. W odniesieniu do krajów, z którymi Holandia podpisała umowę (kraje będące stroną umowy) UWV stosuje wyliczenie proporcjonalne. Poniżej przedstawiamy przykład takiego wyliczenia.

Przykład
Pracował(a) Pan(i) w Australii, Kanadzie, Chile, Bośni i Hercegowinie, Republice Zielonego Przylądka, Chorwacji, Macedonii, Norwegii, Serbii, Czarnogórze lub Stanach Zjednoczonych? Wówczas z każdego kraju otrzyma Pan(i) częściowe świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość świadczenia otrzymywanego z każdego z tych krajów zależy od liczby lat przepracowanych w tym kraju.

  • Przez ostatnie 2 lata był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) w Holandii, a przedtem 6 lat w Kanadzie. UWV wyznacza wysokość Pana (Pani) świadczenia WIA na poziomie 90 EUR dziennie. UWV sprawdza długość okresów ubezpieczenia w różnych krajach będących stroną umowy. Ze wszystkich okresów ubezpieczenia wynoszących 8 lat, 2 lata był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) w Holandii. Stanowi to zatem jedną czwartą łącznego okresu ubezpieczenia. Wówczas UWV wypłaca jedną czwartą Pana (Pani) świadczenia WIA: 0,25 EUR x 90 EUR = 22,50 EUR dziennie Strona kanadyjska sporządza podobną kalkulację. Następnie kwoty te są do siebie dodawane.

Uwaga!
Czy w przeszłości pracował(a) Pan(i) w Indiach, Izraelu, Maroku, Nowej Zelandii, Tunezji lub Turcji? Wówczas świadczenie z tytułu niezdolności do pracy otrzyma Pan(i) tylko z jednego kraju. W takim wypadku krajem, z którego otrzyma Pan(i) świadczenie z tytułu niezdolności do pracy jest Holandia, ponieważ to tutaj był(a) Pan(i) ostatnio ubezpieczony (ubezpieczona).

  • Pracował(a) Pan(i) 5 lat w Maroku, a następnie 3 lata w Holandii. A zatem ostatnio był(a) Pan(i) ubezpieczony (ubezpieczona) w Holandii. Otrzyma Pan(i) świadczenie WIA z Holandii. Z Maroka nie otrzyma Pan(i) świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Inloggen: