Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Kies uw situatie

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Om te beslissen hoe hoog uw Wajong-uitkering wordt, kijken wij naar:

  • wat u nu nog kunt verdienen; 

  • wat u zou kunnen verdienen als u niet ziek of gehandicapt was.

Met het verschil tussen deze 2 bedragen stellen wij vast hoeveel procent u minder kunt verdienen. Dit noemen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Weet u uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan kunt u zien in welke klasse van arbeidsongeschiktheid u valt. Bij elke klasse hoort een percentage waarmee wij uw uitkering berekenen. Voor uw uitkering gaan wij meestal uit van het minimumloon dat geldt voor uw leeftijd. U vindt het minimum(jeugd)loon op de bedragenpagina. In de tabel staat hoeveel van het minimum(jeugd)loon u krijgt.

ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte Wajong-uitkering

80% of meer

75% van het minimumloon

65% tot 80%

50,75% van het minimumloon

55% tot 65%

42% van het minimumloon

45% tot 55%

35% van het minimumloon

35% tot 45%

28% van het minimumloon

25% tot 35%

21% van het minimumloon

minder dan 25%

geen recht op Wajong-uitkering

Voorbeeld

John zou € 1.000 kunnen verdienen als hij gezond was. Door zijn ziekte kan hij nog maar € 600 verdienen. Hij kan dus € 400 minder verdienen. Dit is 40% minder dan iemand die gezond is. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 40%. Dat percentage valt in de klasse 35 tot 45%. Zijn Wajong-uitkering is daarom 28% van het minimumloon.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is als u werkt naast een Wajong-uitkering? Ga dan naar de Rekenhulp oude Wajong.

Inloggen: