Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Ik kreeg jong een ziekte of handicap (Wajong)

Kreeg u vóór uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap? Of kreeg u na uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap terwijl u een opleiding volgde? Dan krijgt u misschien wel Wajong of u wilt Wajong aanvragen.

Wajong en Participatiewet: wat gaat er veranderen?

Wordt u in 2014 18 jaar en bent u van plan een beroep te doen op de Wajong, let dan goed op! Om nog aanspraak te maken op de huidige Wajong (werkregeling) moet uw aanvraag uiterlijk 10 september 2014 door UWV ontvangen zijn. Om zeker te zijn dat uw aanvraag echt op deze datum binnen is, raden wij u aan om deze op tijd te versturen.

Dit geldt ook in de situatie als u nog naar school gaat. Om in aanmerking te komen voor Wajong maakt het niet uit of u op school zit of niet. Het kan namelijk zo zijn dat u hulp nodig heeft als u gaat werken zodra u van school komt. Die hulp kan bestaan uit ondersteuning en/of een aanvullende uitkering.

Aanvragen voor 10 september

Aanvragen voor de Wajong die na 10 september binnenkomen, worden door UWV in behandeling genomen en op de gebruikelijke wijze beoordeeld. U krijgt alleen een Wajong-uitkering als u volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Als gevolg van de wijzigingen van de Wajong en de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, zijn er na 10 september 2 mogelijkheden:

Heeft u wel mogelijkheden om te werken?

  • U komt niet meer in aanmerking voor de Wajong.
  • Uw gemeente kan u wellicht verder helpen met studie of werk. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U kunt pas een aanvraag indienen op de dag dat u 18 wordt, niet eerder.

Als u twijfelt over uw mogelijkheden om te werken, dien dan uiterlijk 10 september bij UWV uw aanvraag in. UWV beoordeelt dan uw persoonlijke situatie.

Heeft u geen mogelijkheden om te werken?

U kunt in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. UWV beoordeelt uw aanvraag. Wanneer u een uitkering krijgt toegekend, gaat deze in op de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Hierin verandert niets.

Veranderingen in de WSW

De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW). In ons themadossier Participatiewet leest u wat de gevolgen voor de WSW zijn.

Nieuwe of oude Wajong

Heeft u op of na 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd? Dan heeft u ‘nieuwe Wajong’. Heeft u vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd? Dan heeft u ‘oude Wajong’.
Inloggen: