Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Ik kreeg jong een ziekte of handicap (Wajong)

Kreeg u vóór uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap? Of kreeg u na uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap terwijl u een opleiding volgde? Dan krijgt u misschien wel Wajong of u wilt Wajong aanvragen.

Wajong en Participatiewet: wat gaat er veranderen?

Wordt u in 2014 18 jaar en wilt u Wajong aanvragen? Wij nemen uw aanvraag nu nog gewoon in behandeling. Voor aanvragen die wij na 10 september 2014 ontvangen, gelden wel andere regels.

Aanvragen die wij na 10 september 2014 ontvangen

Iemand die Wajong aanvraagt en mogelijkheden heeft om te werken, kan niet eerder dan 16 weken na de datum van aanvraag een Wajong-uitkering krijgen. Dit is wettelijk zo geregeld. Bij aanvragen die wij na 10 september ontvangen, zou dat dus ná 1 januari 2015 zijn.

Als uw aanvraag voor Wajong na 10 september 2014 bij ons binnenkomt, nemen wij die nog gewoon in behandeling. Wij beoordelen uw situatie en bekijken allereerst of u mogelijkheden heeft om te werken. U kunt alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u volgens ons volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dus als u geen mogelijkheden heeft om te werken.

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn er na 10 september 2 mogelijkheden:

1. Heeft u wel mogelijkheden om te werken?

  • U komt niet meer in aanmerking voor Wajong.
  • Uw gemeente kan u misschien verder helpen met studie of werk.

2. Heeft u geen mogelijkheden om te werken?

U kunt mogelijk een Wajong-uitkering krijgen. Als UWV beoordeelt dat u recht heeft op Wajong, gaat de uitkering in op de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Volgt u een opleiding en wilt u Wajong aanvragen?

Wordt u in 2015 18 jaar en studeert u of volgt u een opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor Wajong zolang uw studie of opleiding loopt. Ook niet als wij hebben beoordeeld dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. In dat geval komt u pas weer voor Wajong in aanmerking nadat u met uw opleiding of studie bent gestopt. 

Veranderingen in de WSW

De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW). In ons themadossier Participatiewet leest u wat de gevolgen voor de WSW zijn.

Nieuwe of oude Wajong

Heeft u op of na 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd? Dan heeft u ‘nieuwe Wajong’. Heeft u vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd? Dan heeft u ‘oude Wajong’

Inloggen: