Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Wat is WIA?

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

WIA heeft regelingen voor 2 situaties

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk:

  • Bent u 2 jaar of langer ziek en kunt u (in de toekomst) werken? Dan krijgt u mogelijk WGA. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  • Bent u 2 jaar of langer ziek en u kunt u niet of nauwelijks werken? En is de kans klein dat u herstelt? Dan krijgt u mogelijk IVA. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

WIA in plaats van WAO

De WIA is in de plaats gekomen van de WAO. Bent u vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? En heeft u sindsdien een WAO-uitkering? Dan blijft deze regeling voor u bestaan. Kijk voor meer informatie op Ik heb een WAO-uitkering.

Inloggen: