Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Ik ben bijna 2 jaar ziek

Bent u bijna 2 jaar ziek? Dan kunt u hierdoor waarschijnlijk minder werken. Hierover heeft u de afgelopen periode regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan.

Het kan zijn dat u na 2 jaar ziekte niet hetzelfde kunt verdienen als vóór u ziek werd. Dan kunt u een WIA-uitkering (WGA) aanvragen bij UWV.

Het is belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt. Dan zit u niet zonder inkomen. Als u geen werkgever (meer) heeft, gaat de aanvraag iets anders dan wanneer u wel een werkgever heeft.

Als u niet of nauwelijks kunt werken (ook in de toekomst niet) valt u onder een andere WIA-regeling. U kunt dan een IVA-uitkering aanvragen.

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.

Inloggen: