Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Tijdens mijn IVA-uitkering

U ontvangt een uitkering van UWV omdat u door ziekte niet kunt werken. U krijgt een IVA-uitkering, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat. U hoeft dan ook niet actief op zoek te gaan naar werk.

Met een uitkering moet u een aantal financiële zaken zelf regelen, zoals uw pensioenopbouw en zorgtoeslag. En wij regelen ook een aantal dingen, bijvoorbeeld uw vakantiegeld en jaaropgaaf.

Ziet u toch mogelijkheden om weer (gedeeltelijk) te gaan werken? Dan kan dat altijd. Uw inkomen neemt dan toe.

U heeft tijdens uw IVA-uitkering een aantal plichten. U moet bijvoorbeeld wijzigingen in uw situatie meteen aan ons doorgeven. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Inloggen: