Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Wat betekenen de bedragen op mijn WW-betaalspecificatie?

Het gedeelte ‘Specificatie’ op uw WW-betaalspecificatie is onderverdeeld in 11 rubrieken. Hieronder leggen wij uit wat de bedragen in deze rubrieken betekenen:

  • Uitkering: bruto-uitkering over uitkeringsperiode.

  • Toeslag: toeslag over uitkeringsperiode.

  • Premie WAO/WIA: deze premie wordt niet ingehouden op de WW-uitkering.

  • Premie WW: deze premie wordt alleen op de WW-uitkering ingehouden als het premieloon hoger is dan het franchisebedrag (premievrije voet).

  • Premie Ziektewet: deze premie wordt niet ingehouden op de WW-uitkering.

  • Premie zorgverzekering: dit is de inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% voor de Zorgverzekeringswet.

  • Vergoeding zorgverzekering: dit is vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75%.

  • Loonheffing: voor het vaststellen van de loonheffing wordt de groene tabel gehanteerd. Hierbij houden wij rekening met de algemene heffingskorting.

  • Netto: uw netto-uitkering is als volgt berekend: bruto-uitkering + vergoeding zorgverzekering - loonheffing - inhouding zorgverzekering - sociale verzekeringspremies = netto-uitkering.

Inloggen: