Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Hoe hoog is mijn IOW uitkering?

Een IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Deze uitkering kan wel lager zijn dan 70% van het minimumloon als:

  • uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering lager was dan 70% van het minimumloon in de laatste volledige maand voor de einddatum van deze uitkering;
  • u tijdens de IOW-uitkering andere inkomsten heeft, zoals loon of een andere uitkering.

Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten uit werk? Dan trekken wij 70% van die inkomsten af van uw uitkering. Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een andere uitkering of een pensioen? Dan trekken wij die inkomsten volledig af van uw IOW-uitkering.

Misschien ook een toeslag

Is uw (gezins)inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan krijgt u mogelijk een toeslag op uw IOW-uitkering. Denken wij dat dit voor u geldt? Dan ontvangt u bij uw IOW-aanvraag een aanvraagformulier voor een toeslag. U vraagt de toeslag dan gelijk aan met de IOW-uitkering. Ontvangt u geen formulier en denkt u dat u wel een toeslag kunt krijgen? Kijk dan op Toeslagen. Hier vindt u ook het formulier waarmee u de toeslag kunt aanvragen.

Mijn inkomsten zijn te hoog

Als uw inkomsten te hoog zijn, krijgt u geen uitkering. Worden uw inkomsten lager? Geef dit dan direct aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een IOW-uitkering heeft. Misschien krijgt u dan wel een uitkering. Deze hoeft u niet opnieuw aan te vragen.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld
U krijgt een WW-uitkering tot 15 januari. Vanaf 16 januari krijgt u een IOW-uitkering. Naast deze uitkering heeft u geen andere inkomsten of uitkeringen. In december ontving u bruto € 1.200 aan WW-uitkering. Als 70% van het minimumloon dan bruto € 950 is, krijgt u een IOW-uitkering van bruto € 950.

Voorbeeld
U krijgt vanaf 1 maart een IOW-uitkering van bruto € 800. Vanaf 1 april gaat u weer werken. Hiermee verdient u € 1.200 per maand. Wij trekken dan 70% van uw loon af van uw IOW-uitkering. Dit is bruto (0,7 x € 1.200) € 840. Vanaf 1 april krijgt u daarom geen IOW-uitkering meer. Gaat u minder verdienen? Dan kunt u misschien wel weer uitkering krijgen.

Inloggen: