Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Wat is mijn arbeidsverleden?

Om de duur van uw WW-uitkering te bepalen, kijken wij naar uw arbeidsverleden. Om uw totale arbeidsverleden te bepalen, tellen wij 2 periodes bij elkaar op: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.

Uw feitelijk arbeidsverleden

Tot 1 januari 2013 telt een jaar mee als arbeidsverleden als u in dat jaar over ten minste 52 dagen SV-loon heeft ontvangen. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte en of u het hele jaar gewerkt heeft. Het jaar waarin de WW-uitkering begint, telt niet mee.

Vanaf 1 januari 2013 gebruiken we niet langer het aantal dagen waarover u SV-loon ontvangen heeft. In plaats daarvan gebruiken we uren waarover u SV-loon heeft ontvangen. Dit worden ook wel verloonde uren genoemd. Een jaar telt mee als u over 208 of meer uren in dat jaar SV-loon ontvangen heeft.

Heeft u in een kalenderjaar niet gewerkt, of minder dan 52 dagen SV-loon gekregen? Of na 1 januari over minder dan 208 uren SV-loon ontvangen? Dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen. Bijvoorbeeld als u onbetaald verlof had, of een kind verzorgde.

Fictief arbeidsverleden

Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.

Totale arbeidsverleden

De optelsom van uw feitelijk en fictief arbeidsverleden is uw totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden.

Wat telt soms mee voor het arbeidsverleden?

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee waarin u:

  • zorgde voor een kind jonger dan 5 jaar, of voor een zieke of gehandicapte;
  • onbetaald verlof opnam;
  • een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg;
  • in andere landen werkte.

Heeft u gezorgd voor een kind, zieke of gehandicapte? Kijk dan voor meer informatie op Verzorgingsforfait en mantelzorgforfait.

Ga na welke gegevens UWV heeft over uw arbeidsverleden en loon.

Kijk ook op werk.nl

Inloggen: