Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Rekenhulp WW: hoeveel uitkering krijg ik als ik binnenkort werkloos word?

Pak uw loonstroken van de afgelopen 12 maanden erbij voordat u de Rekenhulp invult. U moet namelijk weten hoeveel u heeft verdiend in het afgelopen jaar van uw huidige dienstverband.

Wat vult u waar in?

  • Vul bij Heeft u een heel jaar gewerkt in uw laatste dienstverband? in of u een heel jaar heeft gewerkt in het dienstverband waaruit u werkloos wordt. Het maakt daarbij niet uit of u voltijds of deeltijds werkt. Werkt u nog geen jaar bij uw laatste werkgever? Vul dan de eerste en de laatste dag van uw dienstverband in.
  • Vul bij SV-loon het loon in waarover de premies sociale verzekeringen zijn betaald. Het gaat om het SV-loon van het dienstverband waaruit u werkloos wordt, over de periode die u heeft ingevuld (een heel jaar, of korter als u nog geen jaar in dienst bent als u werkloos wordt). Dit is inclusief vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. U vindt dit bedrag terug op uw loonstroken. Staat dit niet op uw loonstroken? Dan kunt u het brutoloon gebruiken of het loon voor loonheffing. Gebruikt u het loon voor loonheffing? Dan wordt uw uitkering waarschijnlijk lager. Als u het loon voor loonheffing gebruikt, dan wordt uw uitkering waarschijnlijk hoger.

Heeft u dit allemaal ingevuld?

Als u alles heeft ingevuld, ziet u in het schema hoe hoog uw bruto-uitkering ongeveer zal zijn per 4 weken. U krijgt uw uitkering namelijk betaald per 4 weken. Let op: de getoonde WW-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld. Dit reserveren wij voor u en betalen wij jaarlijks in mei of op het moment dat uw uitkering stopt.

Als de rekenhulp niet opent, kunt u een andere versie gebruikenDeze link gaat naar een externe url.

Belangrijk

  • Bij deze berekening is geen rekening gehouden met bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als u een tijdje minder inkomsten had omdat u ziek was. Ook de manier waarop uw werkgever uw vakantiegeld betaalde, kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Bijvoorbeeld of u een keer per jaar vakantiegeld kreeg, of elke keer als uw loon werd betaald. Wordt u werkloos en vraagt u een WW-uitkering aan? Dan houden wij wel rekening met bepaalde bijzondere situaties. Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld ook als u uitzendkracht bent.

  • Een WW-uitkering kan per dag nooit hoger zijn dan 70% of 75% van het maximumdagloon van € 197,00.

Inloggen: