Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Mijn contract stopt

Heeft u een tijdelijk contract en loopt dat af? Bij een tijdelijk contract is er geen opzegtermijn. Ga daarom direct op zoek naar werk zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Biedt uw huidige werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Wat kan ik doen om ander werk te vinden?

Ga direct ander werk zoeken zodra u weet dat u geen nieuw contract krijgt.
Vraag zelf vóór afloop van het contract om een verlenging van uw contract. U kunt ook vragen om ander werk bij uw werkgever.

Een vast contract na tijdelijke contracten

Soms beschouwen wij 2 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als 1 vast contract. U en uw werkgever moeten zich dan aan andere regels houden. Heeft u een aantal tijdelijke contracten gehad bij dezelfde werkgever, met tussenpozen van 3 maanden of minder? Dan geldt het volgende:

  • Heeft u 2 of meer contracten voor bepaalde tijd gekregen? En zijn deze samen meer dan 36 maanden? Dan wordt uw arbeidsovereenkomst als een vast contract gezien.
  • Heeft u meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd gehad? Dan telt uw vierde arbeidsovereenkomst als een vast contract. Dit geldt ook als die contracten samen korter zijn dan 36 maanden.
  • Heeft u steeds bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract.

Kijk bij Mijn werkgever wil mij ontslaan waar u op moet letten als u een vaste baan verliest.

Let op, soms gelden er andere regels. Deze vindt u in de cao die voor u geldt.

Kijk ook op werk.nl

Inloggen: