Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.
Hoelang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Houd er rekening mee dat uw uitkering kan aflopen vóórdat u een nieuwe baan vindt.

Wekeneis: basisuitkering

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag)? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Jareneis: verlengde uitkering

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.

Uw totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld 7 jaar arbeidsverleden betekent dat u 7 maanden WW krijgt. De uitkering duurt maximaal 38 maanden.
Uw arbeidsverleden voor de WW berekenen wij met 2 periodes: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden. Ga na welke gegevens UWV heeft over uw arbeidsverleden.

Kijk ook op werk.nl

Inloggen: