Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

De opzegtermijn

Krijgt u ontslag? Dan moet uw werkgever rekening houden met een opzegtermijn. Hij moet u ruim van tevoren laten weten dat u wordt ontslagen. Tijdens de opzegtermijn kunt u blijven werken en betaalt uw werkgever uw loon door.

De werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn:

  • bij ontslag op staande voet;
  • bij ontslag tijdens de proeftijd;
  • als u wordt ontslagen via de kantonrechter.

Het ontslag via de kantonrechter gaat meestal meteen in zonder rekening te houden met een opzegtermijn. Na uw ontslag krijgt u niet altijd direct een WW-uitkering. Afhankelijk van de schadevergoeding die u krijgt, stellen wij een fictieve opzegtermijn vast. Deze is gelijk aan de opzegtermijn die voor u zou gelden als u bijvoorbeeld met een ontslagvergunning zou zijn ontslagen. Uw WW-uitkering gaat pas in na deze fictieve opzegtermijn.

Hoelang duurt de opzegtermijn?

De opzegtermijn staat waarschijnlijk in uw arbeidscontract of cao. Is er niets geregeld? Dan moet uw werkgever zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Heeft u een vast contract? Dan geldt het volgende:

  • Bent u minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn.
  • Bent u 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn.
  • Bent u 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn.
  • Bent u 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Uw werkgever kan samen met u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao.

Oudere werknemers

Voor oudere werknemers kan de opzegtermijn langer zijn. Was u op 1 januari 1999 al in dienst bij uw laatste werkgever? En was u toen 45 jaar of ouder? Dan wordt de opzegtermijn als volgt berekend:

  • 1 week voor elk vol dienstjaar tussen uw 45e verjaardag en 1 januari 1999, met een maximum van 13 weken en daarbij opgeteld:
  • 1 week voor elk vol dienstjaar tussen uw 18e verjaardag en 1 januari 1999, met een maximum van 13 weken.

De opzegtermijn kan in dat geval dus maximaal 26 weken zijn.

Opzegtermijn in cao of arbeidscontract?

Is de opzegtermijn geregeld in uw cao? Dan kan deze korter of langer zijn dan de wettelijke opzegtermijn.
Staat er een opzegtermijn in uw arbeidscontract? Dan mag deze niet korter zijn dan de wettelijke opzegtermijn. Langer mag wel.

Wanneer begint mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn begint 1 dag nadat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzegt. De termijn is vastgelegd in uw cao of in de wet. De opzegtermijn loopt door tot het einde van een kalendermaand. Het kan ook dat u schriftelijk een andere termijn heeft afgesproken met uw werkgever.

Voorbeeld
U krijgt van uw werkgever op 9 september te horen dat u wordt ontslagen. U heeft 6 jaar voor hem gewerkt. De opzegtermijn is dus 2 maanden en loopt door tot het einde van de kalendermaand. De opzegtermijn loopt van 10 september tot en met 30 november.

Klopt de opzegtermijn?

Houdt uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn? Stuur hem dan een brief waarin u aangeeft dat de opzegtermijn niet klopt. Dit is belangrijk voor een eventuele WW-uitkering: de uitkering begint pas na de opzegtermijn. Bewaar een kopie van de brief.

Geen rekening gehouden met (juiste) opzegtermijn?

Is er geen rekening gehouden met de (juiste) opzegtermijn? En heeft u een schadevergoeding gekregen? Dan beschouwen wij de schadevergoeding als loon over de opzegtermijn. Uw WW-uitkering gaat dan pas in als de (fictieve) opzegtermijn is afgelopen. Is de schadevergoeding lager dan het loon over de opzegtermijn? Dan kan uw WW-uitkering eerder ingaan. Als het aan u te wijten is dat de vergoeding onvoldoende is, dan kan het zijn dat er geen WW wordt betaald over de rest van de opzegtermijn.

Inloggen: