Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Aanvraag vergoeding vervoer

Aanvraag vergoeding vervoer

Formulier waarmee u een vergoeding kunt aanvragen voor het vervoer naar uw werk of opleiding, zoals uw reiskosten of aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner; 

  • uw rekeningnummer; 

  • adresgegevens van uw werk of opleiding; 

  • het inkomen van uw eventuele partner.

Inloggen: