Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Rekenhulp eigen bedrijf vanuit WW: bereken uw mogelijkheden

Bent u met een WW-uitkering gestart als zelfstandige? Dan kunt u met de Rekenhulp berekenen welk bedrag u misschien aan UWV moet terugbetalen of wat u nog krijgt. Let op: ontvangt u naast uw WW-uitkering ook een toeslag? Dan kunt u de Rekenhulp niet gebruiken.

De Rekenhulp invullen

Gaat u de Rekenhulp invullen? Pak dan de brief van UWV erbij waarin de beslissing staat dat u een WW-uitkering krijgt.

  • Vul bij Begin WW-recht de datum in vanaf wanneer u een WW-uitkering krijgt. Deze staat in de brief.
  • Vul bij Einde WW-recht de datum in tot wanneer u WW-uitkering kunt krijgen. Deze staat ook in de brief.
  • Geef bij Begin startperiode aan wanneer u begint of bent begonnen als zelfstandige. Heeft u van ons toestemming gekregen om gebruik te maken van de startersregeling WW? In de toekenningsbrief vindt u de datum waarop de startperiode voor u begint.
  • Geef bij Einde startperiode aan wanneer uw startperiode eindigt. Dit is 26 weken nadat u begint of bent begonnen als zelfstandige. Heeft u van ons toestemming gekregen om gebruik te maken van de startersregeling WW? In de toekenningsbrief vindt u de datum waarop de startperiode voor u eindigt.
    Als u dit veld niet invult en direct op Berekenen klikt, wordt Einde startperiode automatisch ingevuld.

Klik op Berekenen.

Heeft u dit allemaal ingevuld? Dan wordt u gevraagd om uw winst of inkomsten als zelfstandige over 2 kalenderjaren op te geven.

Bent u een eenmanszaak of Vennootschap onder Firma (VOF) gestart? Geef dan een schatting van de belastbare winst uit uw onderneming en tel daarbij op de eventuele ondernemersaftrek en de Mkb-winstvrijstelling. Of geef een schatting van het resultaat van de overige werkzaamheden. Meer informatie hierover vindt u bij de BelastingdienstDeze link gaat naar een externe url.

Bent u een Besloten Vennootschap (bv) gestart? Geef dan een schatting van het ontvangen salaris of de management fee die u vanuit uw bv heeft ontvangen.

  • Vul vervolgens bij Dagloon het bedrag in uit de brief waarin staat dat u een WW-uitkering krijgt. U ziet dan wat uw totale WW-uitkering is over de startperiode. 
  • Bij (Te) ontvangen voorschot WW-uitkering tijdens de startperiode geeft u aan welk deel van uw totale WW-uitkering u als voorschot heeft of wilt ontvangen over de hele startperiode. Weet u dit bedrag niet? Vul dan alleen het invulveld Dagloon in en laat de andere invulvelden op 0 staan. Klik vervolgens op Berekenen. Het bedrag dat nu bij Totaal recht op WW-uitkering staat, is het bedrag waar u maximaal recht op heeft of had. Ditzelfde bedrag vult u vervolgens in bij (Te) ontvangen voorschot WW-uitkering tijdens startperiode. Klik nogmaals op Berekenen.  

Heeft u alles ingevuld? Dan ziet u in het schema wat u mogelijk moet terugbetalen aan UWV. Maakt(e) u weinig of geen winst? Dan ziet u wat u mogelijk nog krijgt van UWV.

Let op: de Rekenhulp geeft een indicatie van het bedrag. Het precieze bedrag dat u krijgt of moet terugbetalen kan verschillen van het bedrag van de Rekenhulp.

De widget kon niet worden geladen.

Als de rekenhulp niet opent, kunt u een andere versieDeze link gaat naar een externe url gebruiken.

Inloggen: