Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Wanneer kan ik een toeslag van UWV krijgen?

Wanneer kan ik een toeslag van UWV krijgen?

Als u 18 jaar of ouder bent én uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum, kunt u een toeslag krijgen in de volgende situaties:

  • U heeft een uitkering van UWV.
  • U bent langer dan een jaar ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon dan het sociaal minimum dat voor u geldt.

Wij kijken ook naar uw leefsituatie.

  • Bent u alleenstaand? Dan kijken wij naar uw inkomsten en of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag krijgt. Dit verandert vanaf 1 januari 2015. Dan maakt het niet meer uit of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag ontvangt.
  • Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Dat kan betaald werk zijn, een uitkering, pensioen of bijvoorbeeld studiefinanciering.

We kijken dus naar het totale gezinsinkomen om te bepalen of u recht heeft op een toeslag.

Dagloon

Soms vult onze toeslag uw (gezins)inkomen niet aan tot dit sociaal minimum, maar tot maximaal uw dagloon. Dat is het geval als uw dagloon lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Uw dagloon is het bedrag waarop uw uitkering is gebaseerd.

Heeft u of uw partner naast uw UWV-uitkering betaald werk? Dan telt dit inkomen gedeeltelijk mee bij de berekening van de toeslag. Wij tellen dan maximaal 15% van het bruto minimumloon niet mee als inkomen. Na maximaal 2 jaar tellen we het inkomen volledig mee.

Heeft u of uw partner naast uw UWV-uitkering overige inkomsten, bijvoorbeeld een andere uitkering of pensioen? Dan worden deze inkomsten gelijk volledig meegeteld bij de berekening van de toeslag.

Inloggen: