Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Uw uitkering en de loonheffingskorting

Uw uitkering en de loonheffingskorting

Op uw uitkering houden wij onder andere belasting in. Dat doen wij in de vorm van loonheffing. Krijgt u loon of een uitkering, dan heeft u recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze korting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening. U kiest zelf door wie u de loonheffingskorting laat toepassen:

  • Krijgt u alleen een uitkering van UWV? Kies er dan voor dat UWV de loonheffingskorting toepast op uw uitkering. U krijgt dan een hoger bedrag op uw rekening.

  • Krijgt u 2 verschillende uitkeringen van UWV (bijvoorbeeld WW en WAO) en heeft u een vraag over de loonheffingskorting? Neem dan contact op met UWV.

  • Krijgt u loon en een uitkering? Dan kiest u zelf of u de loonheffingskorting door UWV of uw werkgever laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsorganisatie worden toegepast. U krijgt de meeste korting als u de korting laat toepassen op het hoogste inkomen.

  • Wordt de heffingskorting helemaal niet toegepast? Dan betaalt u te veel belasting. De te veel betaalde belasting kunt u via uw belastingaangifte terugvragen van de Belastingdienst.

Op de betaalspecificatie van uw uitkering kunt u zien of UWV de loonheffingskorting toepast op uw uitkering. Wilt u dit veranderen? Geef dit dan door met het formulier waarmee u wijzigingen doorgeeft.

Partner met weinig of geen inkomen

Heeft u een partner met weinig of geen inkomen? Dan kan uw partner aan de Belastingdienst vragen om de eigen loonheffingskorting uit te betalen. Uw gezinsinkomen wordt dan hoger.

Inloggen: