Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Wanneer betaalt UWV mijn uitkering? En wanneer mijn vakantiegeld?

Wanneer betaalt UWV mijn uitkering? En wanneer mijn vakantiegeld?

De betaaldatum van uw uitkering en het vakantiegeld van uw uitkering hangt af van de soort uitkering die u ontvangt.

Betaaldatum van uw WW-uitkering

Uw WW-uitkering wordt per 4 weken achteraf betaald. U krijgt uw WW-uitkering dus niet op een vaste dag per maand. De 4-wekenperiode start na de eerste betaling. De eerste betaling ontvangt u meestal na uw eerste periode WW van 2 of 3 weken.

De betaaldata voor de WW zijn dus voor iedereen anders. U kunt uw volgende betaaldatum daarom niet op de website van UWV terugvinden. U kunt wel via de Berichtenbox bericht krijgen als wij uw uitkering hebben betaald.

De betaling gebeurt meestal automatisch. Hebben wij u gevraagd om een Inkomstenformulier WW op te sturen? Dan wordt de WW-uitkering pas betaald nadat wij dit formulier van u hebben ontvangen. U kunt de inzenddatum op het inkomstenformulier terugvinden. Vult u het Inkomstenformulier WW via internet in? Dan vindt u de inzenddatum terug op Mijn UWV.

Het vakantiegeld van uw WW-uitkering betalen wij in de maand mei.

Betaaldatum van uw WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering

Wij betalen uw WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. De betaaldata van uw uitkering in 2014 zijn:

  • Maandag 23 juni
  • Woensdag 23 juli
  • Vrijdag 22 augustus
  • Dinsdag 23 september
  • Donderdag 23 oktober
  • Vrijdag 21 november
  • Dinsdag 23 december

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering betalen wij in de maand mei.

Betaaldatum van uw Ziektewet-uitkering

Uw uitkering wordt 1 keer per week betaald. Is bij uw ziekmelding aan UWV aangegeven dat wij de uitkering aan uw werkgever moeten betalen? Dan merkt u niets van de betaling. Uw werkgever betaalt uw loon door. Hij verrekent de Ziektewet-uitkering met uw loon.

Uw Ziektewet-uitkering is inclusief vakantiegeld. U ontvangt dus geen aparte betaling in mei.

Inloggen: