Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september

Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september

16 augustus 2013

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan krijgt u in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Voor 2013 is de tegemoetkoming € 342 netto.

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Hoe ontvangt u de tegemoetkoming?

U ontvangt de tegemoetkoming tegelijk met de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2013. U krijgt hierover nog een brief.
Ontvangt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan krijgt u de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten ook via uw werkgever of de organisatie betaald.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg). Heeft u nog vragen over de tegemoetkoming? Dan kunt u bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Wilt u iets vragen over de betaling naar uw rekening door uw werkgever of een andere organisatie dan UWV? Neem dan eerst contact op met uw werkgever of die organisatie.

Inloggen: